MỘT CUỘC ĐỜI TRUYỀN CẢM HỨNG CHO MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC

用生命影響生命

Giá trị của cuộc sống nằm ở quá trình – không phải ở đích đến. Chúng ta tận hưởng cuộc sống trong hiện tại, ở quá khứ và hướng tới tương lai. Một nhà lãnh đạo thực sự chân thành dành cả trái tim và linh hồn mình vào việc giúp đỡ người khác; tạo nên nguồn cảm hứng, sự thay đổi, niềm đam mê, sự quyết tâm và thành công thông qua kinh nghiệm cuộc sống của chính họ.

對於“生命意義”,當代作家史鐵生先生曾說過:“生命的價值在於以生命影響生命的過程。”若能將自身的人生經驗與品德,通過一顆誠摯以及助人的大愛心態去傳播,身體力行以自生命去影響另一個人的生命,讓生命走入生命,那麼,所有的不美好都有轉變的可能性。

Đọc thêm

Hành trình cuộc sống

Đọc thêm